Aktuality

Žabičky vystupují

Žabičky měly 25.5. besídku pro rodiče, která ovšem nebyla jen o básničkách a písničkách. Dětičky si po představení daly rodičům zápichy, které pro ně vyrobily a pak je vzaly k sobě do třídy, kde pro ně byl nachystaný wellness. Všichni byli nadšení a moc si to užili.