Aktuality

V truhlárně

Týdenní téma “Řemesla”
9.5.2023  jsme byli na exkurzi v truhlárně, kde si děti mohly vyzkoušet broušení smirkovým papírem, vrtání a zatloukání pod odborným dohledem truhláře Járy a Čendy. Domů si děti odnesly vlastnoručně vyrobenou dřevěnou medaili 🥇Děti v truhlárně pochopily, co znamená přísloví “Zlaté české ručičky” 🤲a “Dvakrát měř🪚a jednou řež!”📐