Aktuality

ŠABLONY III ZŠ A MŠ OKRUŽNÍ AŠ

V období 2020-2022 se všechny naše MŠ (Okružní, G. Geipela, Mokřiny) zapojily do výzvy č. 02_20_080 Šablony III (výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem této výzvy byl rozvoj mateřských a základní škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity byly zaměřeny na realizaci projektových dnů, podporu IC techniky.

Naše MŠ uskutečnily tyto projektové dny:

III.1/11 Odborně zaměřená tematická setkání s rodiči – 2 aktivity
Setkání s rodiči za účasti externího odborníka (např. pedagog ZŠ) s cílem usnadnit přechod na ZŠ. Celková dotace 12 hodin (např. 6x 2 hodiny) za školní rok, minimální počet rodičů – 8

III.1/9 Projektový den ve výuce – 14 aktivit
Projektový den vede pedagog a odborník z praxe – společná příprava, realizace (4 x45 min), zhodnocení. Téma: Polytechnika, environmentální výchova, kreativita, logika. 1 šablona maximálně 30 dětí.

III.1/10 Projektový den mimo školu – 28 aktivit
Projektový den vede pedagog a odborník z praxe – společná příprava, realizace (4 x45 min), zhodnocení, minimálně pro 10 dětí, z toho 3 ohrožení školním neúspěchem, následně se pedagog podělí o své poznatky s ostatními pedagogy. 1 šablona = 10 dětí

III.1/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol – 5 aktivit
Vzájemné návštěvy pedagogů z různých škol, pedagog absolvuje 1 návštěvu v hostitelské škole v rozsahu celkem 4 hodin, dalších 4 hodin tvoří společná příprava, reflexe, Pedagog se následně podělí o své zkušenosti s ostatními pedagogy.

 

Zanechte komentář