Aktuality

Prázdninový provoz – červenec a srpen 2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci…

zde je několik informací k prázdninovému provozu:

od      3.7. –  31.7.2023      –    otevřena MŠ G.Geipela

od      1.8. –  25.8.2023      –    otevřena MŠ Neumannova

od     28.8. –  31.8.2023     –    otevřeny všechny MŠ – přípravný týden

(pouze děti z MŠ G. Geipela, Okružní a Mokřin mohou v tomto týdnu docházet ještě do MŠ Neumannova)

V každé MŠ budou vždy děti z celého města. Proto prosíme o opravdu důkladné zvážení nutnosti potřeby MŠ v tomto období.

Žádost si rodiče vyzvednou od 15.5.2023 do 16.6.2023 ve své mateřské škole. Náhradní MŠ si zajistí nejdéle do: 16. 6. 2023!

Platby v MŠ Neumannova:

školné:  405,-Kč

stravné: mladší děti 44,-Kč/ den, starší děti 46,-Kč/den.

Už teď se velmi těšíme na nové tváře, na nové děti, které si jistě u nás ve školce najdou nové kamarády, poznají nové prostředí i nové paní učitelky :-).

Kolektiv MŠ