Aktuality

Návštěva ašského kostela

Děti navštívily ašský kostel kde se potkaly s panem farářem, který jim řekl něco o vánocích a třech králích. Na závěr nám paní učitelka zahrála na varhany a v krásné znělé akustice kostela jsme si zazpívali koledy a rozloučili se tak s vánocemi.