Zaměstnanci

Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

Květoslava Střesková, zástupkyně ředitele pro MŠ 

Dana Walchetsederová, učitelka MŠ Mokřiny

Bc. Jolana Zacharová, učitelka MŠ Mokřiny

Anna Jandová, vedoucí školní jídelny

Dagmar Melicharová, kuchařka

Šárka Šimnová, kuchařka

Hana Wolfová, kuchařka

Monika Cardinalle, školnice MŠ Mokřiny

Jaroslav Němec, údržbář