MŠ Geipelova

Veverky a ptáčci v zimě

Týden od 23.1.2023 do 27.1.2023 byl ve třídě Veverek věnován ptáčkům a péči o ně. V pondělí se děti naučily písničku a taneček „Vrabeček a sýkorka“, který jsme opakovaly po celý týden. V úterý si děti vykreslily ptáčky, které si vlepily do společně vyrobeného velikého ptačího krmítka. Ve středu děti vyrobily ptačí krmení ze šišek […]

Týden u Veverek s názvem „Zdravá školka“

Od 16.1.2023 do 20.1.2023 probíhal ve třídě Veverek týdenní projekt s názvem „Zdravá školka“. Děti se hravou formou seznamovaly se zdravými potravinami, vyráběly džusy z citrusů, krájely (pod bedlivým dozorem paní učitelky) ovoce na pečený čaj, který nám ochotně upekly naše milé paní kuchařky, a který si děti v ozdobných skleničkách odnesly domů. I ve […]

ŠABLONY III ZŠ A MŠ OKRUŽNÍ AŠ

V období 2020-2022 se všechny naše MŠ (Okružní, G. Geipela, Mokřiny) zapojily do výzvy č. 02_20_080 Šablony III (výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem této výzvy byl rozvoj mateřských a základní škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity byly zaměřeny na realizaci projektových dnů, podporu IC techniky. Naše MŠ […]

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – komponenty 3.1. – Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispívá k proměně obsahu vzdělávání. V rámci této podpory všechny MŠ obdržely finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí a to částkou ve výši 8 000 Kč na učitele. Z těchto finančních prostředků jsme dětem pořídili různé robotické […]