Aktuality

Jablíčková besídka Rybiček


Dne 15.11.23 proběhla ve třídě Rybiček podzimní jablíčková besídka. Děti si připravily pásmo písniček, říkadel a tanečků, které se od září naučily a tak se rozloučily s podzimem. Na závěr besídky jsme si společně zatancovali a děti si pak s rodiči prohlédly školku pomocí kvízu, který pro ně byl připravený na stěnách chodby. Rodiče napekli spoustu jablíčkových dobrot, na kterých jsme si všichni pochutnali. Pro šikovné kuchaře byla přichystaná odměna v podobě řádu “zlaté” vařečky.